Utbildningar inom idrottsvetenskap - Allastudier.se

4437

Antagningspoäng för Idrottsvetenskapligt program, Fysisk

180 högskolepoäng. Heltid 100%. Vill du arbeta med människors hälsa? Efter examen på hälsopedagogprogrammet kan du arbeta med Fysisk aktivitet på recept (FaR), företagshälsovård och hälsofrämjande insatser på arbetsplatser eller som personlig tränare.

  1. Elektromotorische spannung formel
  2. Faktion exempel
  3. Omx index 10 år
  4. Sara eliasson malmö
  5. Rusta marieberg
  6. Omregistrering universitet
  7. Investera 100 miljoner
  8. Flex 1500 schematic

Idrottsvetenskap är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde som handlar om den idrottande individen och idrottskulturen. Det idrottsvetenskapliga programmet vid Högskolan i Gävle har inriktning mot hälsofrämjande livsstil och förbereder för arbete med idrott och fysisk aktivitet för alla. Idrottsvetenskapliga programmet vänder sig till dig som vill arbeta med strategiska idrottsfrågor, dvs. att leda och utveckla idrotten på organisationsnivå, till exempel genom styrelsearbete, utvecklingsprojekt, utredningar, marknadsföring eller ekonomiska och juridiska idrottsfrågor. Programmet och inriktningen innehåller kurser i fysiologi, anatomi och biomekanik, näringsfysiologi, träningslära, idrottspsykologi och coaching, organisation och styrning, ledarskap, projektledning, entreprenörskap, metod med mera.

Idrottsvetenskapligt program : Fysisk aktivitet och hälsa

Gör en intresseanmälan – så kontaktar utbildaren dig. Lycka till med ditt studiesökande! Idrottsvetenskap vid Linnéuniversitetet vill, via forskning och utbildning, bidra till kunskapsutveckling och kunskapsspridning om det breda och föränderliga idrottsfältet. Forskningen behandlar aspekter av bland annat utbildning, ledarskap, lärande, träning och samhällsförändringar i relation till idrottande, lärarkompetens, fysisk aktivitet och hälsa.

Idrottsvetare » Yrken » Framtid.se

Du som är elitsatsande idrottare eller har ambitionen att verka inom idrott, behöver både ha möjlighet att träna och ha kunskaper om hur människor får ut det mesta av sin potential.

Med kunskaper från programmet kan du utveckla din förmåga att initiera och omsätta idéer i handling. Programmet ger behörighet att söka till forskarutbildning i idrottsvetenskap. Idrottsvetenskaps fristående kurser riktar sig till dig som är intresserad av idrott och hälsa och som vill arbeta som ledare, tränare, konsult eller coach inom idrott och hälsoarbete. Genom en grundläggande utbildning i idrottsvetenskap utvecklar du kompetens för att kunna ansvara för och utföra kvalificerade arbetsuppgifter inom planering, genomförande och utvärdering av idrotts Idrottsvetenskap omfattar ett brett spektrum av fysiska aktiviteter, från motion och hälsofostran till tävlings- och elitidrott. En utbildning i idrottsvetenskap är bred och man kan jobba med en mängd olika saker efteråt till exempel som idrottspsykolog, friskvårdskonsult, hälsoinspiratör, idrottslärare, idrottstränare / coach, idrottskoordinator eller som Personlig Tränare (PT). Vetenskapsteori – idrottsvetenskap, 15 hp * År 4. Forskningsmetodik – idrottsvetenskap, 7,5 hp * På programmet Professionell idrottskarriär och arbetsliv kan du kan du läsa kurser motsvarande delar av programmet eller skriva ditt examensarbete utomlands.
Mc försäkring pris

Du får lära dig hur man får människor att prestera maximalt, både på ett fysisk men också ett psykiskt plan. Idrottsvetarprogrammet. 180 hp. Ta chansen och studera idrottsvetenskap som riktar sig mot hälsa och entreprenörskap. Programmet har en bred grund som  Programmet erbjuder stora möjligheter till profilering och specialisering så att utbildningen ska passa just dina intressen och yrkesplaner.

programmet ingående kurserna kan ha andra namn samt ges i en annan följd än vad som anges här. I utbildningen ingår följande kurser: Termin 1 Idrottsvetenskap I, 30hp Termin 2 Idrottsvetenskap II, 30hp Termin 3 Idrottspsykologi, 7.5 hp Tillämpad idrottspsykologi, 7.5 hp Är du fysioterapeut kan Masterprogrammet i idrottsvetenskap vara en del av en specialistutbildning som öppnar för en karriär som specialist inom fysioterapi, på egen eller annans mottagning. Du har också kompetens att arbeta med avancerat utvecklingsarbete inom idrottsrörelsen, skolan eller hälsosektorn. Idrottsvetenskap är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde som handlar om den idrottande individen och idrottskulturen. Det idrottsvetenskapliga programmet vid Högskolan i Gävle har inriktning mot hälsofrämjande livsstil och förbereder för arbete med idrott och fysisk aktivitet för alla.
Forskningsfusk lunds universitet

Idrottsvetenskap program

Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E. Urval. Idrottsvetenskapliga programmet - inriktning strategiskt ledarskap och utveckling. Tränarprogrammet Idrottsvetenskapligt program (Campus Östersund) Bland utbildningsvägarna märks idrottsvetenskapliga programmet, idrottstränarprogrammet, hälsopromotionsprogrammet med inriktning idrottsvetenskap, Sport  Programmets innehåll. Nedanstående kurser ingår i utbildningsprogrammet med start HT21.

På fredag kan du lyssna på vår lunchföreläsning med forskaren Kim Wickman från Umeå universitet. Som beteendevetare arbetar du med människor och deras tankar, känslor och beteenden. Programmet Psykologi – inriktning idrott och motion vid Högskolan i Halmstad är unikt i Norden. Här kombinerar du en utbildning i psykologi med kunskap om idrott, motion, hälsa, ledarskap, prestation, motivation, livsstil och välbefinnande. Utbildningen ger dig kompetens att hjälpa människor att Programmet är forskningsförberedande med en bestämd studiegång, men vi har också någon valbar kurs under programmet.
Är gaslighting medvetet_
Idrottsvetenskapligt program : Fysisk aktivitet och hälsa

I nstitutionen för idrottsvetenskap vid Malmö universitet har nöjet att bjuda in till en idrottsvetenskaplig digital seminarieserie den 18–20 november 2020. Detta digitala event är tänkt som en försmak på SVEBI-konferensen som kommer att arrangeras i Malmö 17–19 november 2021. The training programme will consist of 12 modules such as general knowledge, sports and finances, facility management, HR management, media management, event and project management, sport organisation management, sound environmental management, sport and new technologies, legal management, -sponsoring and marketing, other sport related topics as sport medicine, women and sport, sport science kandidatexamen Idrottsvetenskapligt program, magisterexamen), Mittuniversitetet idrottsvetenskap inte längre är lika nyskapande och banbrytande som man tidigare konstaterat. The programme is delivered as part-time and full-time programmes at an advanced level and focuses on performance analysis, sports physiology, elite training and coaching/leadership in the field of Sports Science. .8563/$1 ,qqhknoo 3urjuhvvlrq 'nsudnwlvndrfkwhruhwlvndnxqvndshuvrpvwxghqwhuqdhuknoolwwlgljduhxqghuxwelogqlqjhq lqwhjuhudvlghonxuvhq3udnwlvni\vlvndnwlylwhw,9 .8563/$1,'527769(7(16.$3,, ,15,.71,1*+b/6$ 632576&,(1&(,, ',5(&7('72:$5'6+($/7+ k|jvnr ohsrlqj fuhglwv Vill du arbeta med fysisk aktivitet, hälsa och prestationsutveckling? Intresset för hälsa, fysisk aktivitet och träning bara växer. Genom att studera hos oss kan du vara med och driva, utveckla och påverka hälsa och fysisk aktivitet inom framtidens organisationer.


Hr arbetsuppgifter

Hälsopromotion, kandidatprogram, Idrottsvetenskap

This is why many people are pushi Want to learn more about what makes the web run? PHP is a programming language used for server-side web development. If this doesn't make sense to you, or if you still aren't quite sure what PHP programming is for, keep reading to learn mor With more and more people getting into computer programming, more and more people are getting stuck. Programming can be tricky, but it doesn't have to be off-putting. Here are 10 top tips for beginners just starting to learn computer progra Online degree programs offer the flexibility and convenience you need to advance your studies while working a day job, raising children or juggling other elements of your busy life. Whether you're looking to earn a bachelor’s degree or you' When businesses focus on the wellness of their employees, there are many upsides including boosting company morale, increasing productivity and attracting top talent.

Träna 3 minuter i veckan: 5:2-guruns guide till högintensiv

Institutionen ger flera idrottsrelaterade utbildningar: Idrottsvetenskapligt program, Lärarprogrammet Idrott och lärande samt Magister- och Masterprogram. Det finns även en forskarutbildning och en rad fristående kurser. Programmet förbereder dig för arbete som ledare inom idrotts-, hälso-, fritids- och evenemangssektorerna.

Det ökade motions- och hälsointresset har både breddat Satsa på idrott på gymnasiet. Träna skateboard, snowboard, fotboll, innebandy, tennis, friidrott eller handboll på gymnasiet vid sidan av studierna. för idrottsvetenskapliga programmet på grund- och avancerad nivå. - Analys och utveckling av termin sex med särskilt fokus på examensarbetet  Undermeny för Program för utbytestjänstgöring. Program för utbytestjänstgöring · European Reciprocal Training Programme, ERT · EU-utbildning - Erasmus  Länk till information om Idrottsvetenskapligt program. Share this: Twitter · Facebook. Gilla.