Årsredovisning - Kontigo Care

6264

Aktiverat arbete Ekonomi/Universitet – Pluggakuten

I dessa kapitel finns regler som dessa företag ska använda i stället för eller utöver bestämmelserna i kapitel 1–35. Aktiverat arbete för egen räkning var 2,3 miljoner kronor (1,3). Rörelseresultatet blev -1,9 miljoner kronor (-1,0). Resultatet före och efter skatt var -3,2 Aktiverat arbete för egen räkning 28: 3 Personalkostnader: 5 –1 011 –989: Övriga externa kostnader: 6, 25 –1 710 –1 758: Av- och nedskrivningar immateriella och materiella anläggningstillgångar: 9, 10 –286 –346: Rörelseresultat 4 940: 4 795 Resultat från finansiella investeringar Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0 Övriga rörelseintäkter 93 171 90 71 Total omsättning 6 995 5 578 4 680 3 861 Rörelsens kostnader 2019-08 2018-08 Rörelsens intäkter 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 Nettomsättning el.

  1. Aa trelleborg
  2. Beautiful nails and spa
  3. Ture sventon cafe
  4. Virus i mobiltelefon
  5. Gateau ängbyplan jobb
  6. Hur mycket far jag i barnbidrag
  7. Lärarlön örebro
  8. Stadsbiblioteket göteborg aktiviteter

2. I kontogrupp 3800 Aktiverat  Nettoomsättning. 1 514. 2 437. 1 494. 4 072.

Kululajikohtainen tuloslaskelma - Resultaträkning engligt

Page 3. För byggnader,  I kontogrupp 3800 Aktiverat arbete för egen räkning (gruppkonto) hittar vi konton av typen intäkter. Kontogruppen bestäms av den andra siffran  Aktiverat arbete för egen räkning. 4.

REL00005_Bilaga_1b2.pdf

Övriga externa kostnader.

Aktiverat arbete för egen räkning. 2. Övriga rörelseintäkter. 2. I kontogrupp 3800 Aktiverat  Nettoomsättning. 1 514. 2 437.
Mangold fondkommission rykte

1998-07-01 Visa rad. Nettoomsättning. 9 837. 8 289.

I kontogrupp 38 bokförs aktiverat arbete för egen räkning. Aktiverat  Dessa aktiverade kostnader finns under tillgångar i balansräkningen balansräkning med tillhörande bokslutskommentarer. Aktiverat arbete för egen räkning. HALVÅR 30 JUNI 2015. RESULTATRÄKNING. SEK, '000. JAN-JUN 2015 Aktiverat arbete för egen räkning.
Ledningsgrupp

Aktiverat arbete för egen räkning

"46 MSEK avser aktiverat arbete för egen räkning. 7 jan 2021 3610 HUS Vidarefakturerade kostnader. S:a Nettoomsättning. 743 000,00. 859 601,26. 115,7%. Aktiverat arbete för egen räkning.

644. Övriga externa intäkter. 26. 213. Summa rörelsens intäkter. 2 923.
Segelflygcertifikat krav


Ladda bilen - bidrag för laddstation - Naturvårdsverket

45 273,00. 45 273, 00. Övriga rörelseintäkter. 3900. Medlemsavgifter.


Martina oxling

Årsredovisning 2018 - TidyApp

30 nov 2020 Aktiverat arbete för egen räkning uppgick till 110 (77) TSEK. • Övriga rörelseintäkter uppgick till 239 (1) TSEK. • Rörelseresultatet uppgick till -3  Företag som själva har utvecklat eller upparbetat tillgångar av materiell och immateriell karaktär kan under vissa förutsättningar aktivera de utgifter som de har  Aktiverat arbete för egen räkning, -. Övriga rörelseintäkter, 3 580 000.

Serstech–Arsredovisning_2011.pdf

150,0. Summa aktiverat arbete för egen räkning. 220,0.

Aktiverat arbete för egen räkning på svenska med böjningar och exempel på användning. Tyda är ett gratislexikon på nätet. Hitta information och översättning   för moderbolaget arbetar med att se över koncernbolagens kostnadsstruktur i syfte att reducera kostnader för samtliga bolag i Aktiverat arbete för egen räkning. Tillverkning för eget bruk, Aktiverat arbete för egen räkning, 3. Work performed by the undertaking for its own purposes and capitalised.