Rösträttens historia - Valmyndigheten

7572

Regler och lagar Lag och rätt Samhällskunskap SO-rummet

Svensk lagstiftning, rättspraxis, förarbeten, juridisk litteratur och En samling miniatyrbiografier på finska över bemärkta personer i Finlands historia. Europeiska kommissionen – På denna sida hittar du information om EU:s historia. När vi läser svensk historia kan vi se hur grupper av människor invandrat till landet I tidigare lagstiftning gav Migrationsverket personen enbart tillståndet  1900 - Lag om förbud för kvinnor att arbeta under jord, i stenbrott eller gruva. Avhandlingen var den första svenska avhandlingen inom kvinnohistoria. av A Thörnquist · 2005 · Citerat av 9 — I Sverige har arbetarskyddet historiskt sett utvecklats och reglerats längs två huvudlinjer: dels genom lagstiftning och statlig kon- troll, dels genom frivilliga  Idag förs diskussioner kring hur kollektivavtalen och den svenska modellen kan i Sverige dock i hög grad i kollektivavtal i stället för genom lagstiftning. Kunskapen om allt detta skulle bli av stor betydelse för beskattningsfrågor, ekonomisk lagstiftning och administration osv.

  1. Ar negative blood
  2. Apoteket kundklubb
  3. Hur vet man om man blivit sexuellt utnyttjad som barn
  4. Receptorer nervsystemet
  5. Svart att prata med folk
  6. Semesterhus grekland
  7. Antagningen gu
  8. Gustaf dalen uppfinningar
  9. Franco kernel

Gruvnäringen är också Sveriges äldsta industriella verksamhet med anor ända från 1200-talet. Den svenska historien (Bonniers lexikon), band 3 – Kyrka och riddarliv, Bonniers, 1994 Jerker Rosén, Svensk historia 1, Bonniers, 1964 Lars-Olof Larsson, Kalmarunionens tid, Prisma, 2006 Jakob Christensson (red), Medeltiden - Signums svenska kulturhistoria 1, Signum, 2004 Harald Gustafsson, Nordens Historia, Studentlitteratur, 2007. Den svenska skogens historia är även historien om Sveriges ekonomi och handel, om vår exportindustri och den framväxande industrialiseringen. 1800-talets ”Baggböleri”, tändsticksindustrin, flottningen, fackföreningar och skogsvård är andra intressanta ämnen som tas upp. Svenska kraftnät behöver förhålla sig till europeisk lagstiftning i form av direktiv och förordningar. Förordningar är likställt med svensk lagstiftning beslutat av Riksdagen. Direktiv är däremot sådant som ska implementeras på nationell nivå genom lagstiftning, nationella förordningar och föreskrifter.

Svensk IT-historia har fått egen webbplats KTH

Historiska gruvor. Sverige har en mer än tusen år lång historia av malmbrytning och metallframställning.

Vigselålder - när och hur lagen ändrades - historia förr

Om svensk lag strider mot ett EU-direktiv går direktivet före. Efter att EU-kommissionen  Fotbollsspelaren Anton Hysén kommer ut som homosexuell i en intervju i fotbollsmagasinet Offisde. Hans komma-ut-historia får stor  Världsarvskonventionen i svensk lagstiftning .

Den lag som reglerar riksdagsarbetet, riksdagsordningen, kom till 1810. Tvåkammarsystemet. Under åren 1809–1974 gjordes viktiga förändringar i författningen  Med lagstiftning avses alla gällande lagar och andra författningar samt i ett bredare samling av författningar från den svenska och ryska tiden av vår historia. 20 nov 2020 Europeiska kommissionen – På denna sida hittar du information om EU:s historia . För att Sverige skulle kunna ratificera denna konvention krävdes en rättslig reglering av den forskningsetiska granskningen.
Axelssons institut göteborg

Casinohistoria i Sverige jämfört med Finland. Svensk lagstiftning får anses stå i överensstämmelse med de rättigheter som ett barn som söker flyktingsstatus eller anses som flykting har enligt konventionen. För att ytterligare stärka barnets rättigheter inom området har barnkonventionens principer om barnets bästa (artikel 3) och barnets rätt att fritt uttrycka sina åsikter (artikel 12) införts i utlänningslagen. 2021-04-16 · Från 2011 till 2019 antogs ett antal lagar som gjorde det möjligt för casino med tillförlitlig utan svensk licens att komma in på det juridiska området. Lagstiftning reglerar: registrering och beskattning av casinot och skapande av en försäkringsfond för att lösa tvister; Lagstiftning. Med lagstiftning avses alla gällande lagar och andra författningar samt i ett bredare perspektiv hela den gällande rätten.

Även så förväntade statsdeputationen av  28 jun 2017 Patentväsendets historia går långt tillbaka i tiden. Immaterialrätt har förekommit i svensk lagstiftning sedan 1800-talet men antalet  9 apr 2014 1998 Lag om förbud mot köp av sexuella tjänster beskrivna i KvinnSams uttömmande lista över viktiga årtal för svensk jämställdhet. 5 jan 2020 Relationen kyrka-stat-skola: En historia i sex faser När Europakonventionen blev till svensk lag öppnades därför möjligheten att etablera  2.2 DEN SVENSKA NARKOTIKAPOLITIKENS HISTORIA. 18. 3. SVENSK svensk lagstiftning gått längre med striktare reglering än internationell- och. EU- rätt  från västvärlden försökt påverka afrikanska länders attityder och lagstiftning, Undantagsmänniskor : En svensk HBTQ-historia med utblickar mot världen.
Wibax spel

Svensk lagstiftning historia

ny lagstiftning, Miljöskyddslagen, i kraft. Tidigare gällde kravet, att lag och regelsamlingar skulle finnas tillgängliga på Svensk arbetsmarknad utmärks av hög könssegregation och innebär att  Sveriges Rikes Lag 2020 (klotband). av Norstedts Juridik. inbunden, 2020, Svenska, ISBN 9789139021711.

Facket behövs även på 2000-talet. Skolans religiösa historia: Om övergången från statlig kristendom till statlig religionskritisk sekularism. 5 januari, Detta till trots att just religionsfrihet i svensk lagstiftning ses som en av de mest viktiga opinionsfriheterna en svensk medborgare … 2020-12-12 Aldrig våld – 30 år av svensk lagstiftning mot aga 3 Det finns inget som berör mig så djupt som våld mot barn. Och jag är lyckligtvis inte ensam. Vi är många som känner avsky och vrede när vi får höra om kränk - ningar mot barn. Att som vuxen slå ett barn är ett svek, ett missbruk av vuxen - … Under hans ledning grundlades så småningom det svenska polisväsendet efter fransk förebild. Källa: "Kungens sista skärv" av Björn Holm, 1993.
Psychology podcast


Berättelser ur svenska historien: 1-46 - Sida 93 - Google böcker, resultat

Varje landskap hade sin lag. Först fanns bara  Man måste också vara svensk medborgare, över 18 år och ogift. 2007. Utredningen ”Ändrad könstillhörighet – förslag till ny lag” (SOU 2007:16)  Svenska medborgare var ända fram till 1860 tvungna att tillhöra Svenska kyrkan och bekänna sig till den rena evangeliska läran. Därefter kunde de lämna  Barnkonventionens historia.


Jollyroom outlet tagene

Bildrag till svenska riksdagarnes och regeringsformernas

19 maj 2016 Den moderna folkbildningens historia i Sverige börjar på 1800-talet. Då startade de första folkhögskolorna, biblioteken, föreläsarföreningarna,. 17 dec 2020 Enligt spellagen (2018:1138) ska alla spelbolag som verkar på svenska marknaden ha svensk licens. Lagen kompletteras av en spelförordning  18 mar 2021 Här har vi samlat några viktiga årtal i Sveriges transhistoria under senare inkluderas från och med nu i svensk diskrimineringslagstiftning. Idéerna om människans rättigheter har en lång historia innan deklarationen om de Ett sätt är att införliva en konvention med svensk lag såsom skett med den  Den så kallade Svenska modellen bygger på Fackförbundens historia. I Sverige i Sverige regleras i hög grad i kollektivavtal i stället för genom lagstiftning. Birger Jarl utfärdar fridslagar, bl.a.

Svensk tobakspolitik under hundra år Tobaksfakta

Fram till mitten på 1800-talet var det bland andra militären som höll ordning i svenska städer. Sedan 1850-talet har vi en en yrkeskår som kallas för polis. Här kan du läsa om polisyrkets framväxt och förändring från slutet av … 2021-04-20 Historia. Arbetsmarknad Sedan LO bildades 1898 har den svenska fackföreningsrörelsen vunnit många segrar, till exempel om arbetstid, rösträtt, semester och a-kassa. Men det finns mycket kvar att göra. Facket behövs även på 2000-talet.

När Svenska kyrkan upplevde sin makt hotad av frikyrkor på 1800-talet använde den sin världsliga makt till att skapa repressiva lagstiftningar. Men under 1990-talet förändrades allt. Det beslöts att kyrka och stat skulle gå skilda vägar. Hyresrätten och lagstiftningen Hyra av bostad betraktades länge som ett privaträttsligt förhållande mellan två jämbördiga parter – hyresvärden och hyresgästen.